HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Hoạt động thiện nguyện 01 lần/năm

Ngày hội gia đình

Hoạt động đá bóng

Thăm quan nghỉ mát 01 lần/năm