HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

  1. Bộ máy tổ chức/Company’s organizational structure

2. Quy trình làm việc/Working process

3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Bách Mỹ/Benefits of using Bach My’s services

4. Liên hệ/Contact

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC BÁCH MỸ

BACH MY HUMAN RESOURCE SUPPLY., LTD

Ngõ 116, Đường Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

116 Lane, Van Tri Street, Van Noi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City

admin@bachmymanpower.vn
Phòng HCNS/Hr Dept: 0986 754 388